סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1221

41
8
38
51
2
9
4
2
9
1
51
67
9
3
8
8
5
9
37
18
9
62