סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1223

9
8
7
8
856
1
2
6
7
54
5
243
8
31
8
9
2
1
945
7
8
4
6