סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1225

8
2
2
4
1
1
6
95
27
8
1
3
14
2
1
5
87
98
6
4
6
3
2
2
9