סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1226

52
9
4
1
59
7
48
79
4
7
34
2
6
25
32
8
29
1
3
7
12