סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1228

9
5
785
3
5
9
81
4
2
91
2
6
7
65
7
3
17
5
8
8
947
4
2