סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1232

2
8
1
25
4
59
8
23
9
31
7
7
65
4
14
2
53
5
81
6
7
4