סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1238

4
1
6
8
3
8
7
421
89
12
463
57
21
924
3
5
8
6
5
9
7