סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1239

64
9
5
5
4
3
2
84
47
12
5
9
3
23
58
73
4
2
1
9
8
7
32