סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1240

3
5
6
8
689
2
6
82
745
39
814
75
3
7
951
6
9
3
8