סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1242

17
4
8
2
1
5
6
2
25
6
49
3
5
7
91
8
23
4
9
2
6
4
3
5
17