סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1243

214
16
8
7
59
36
92
5
6
9
5
67
39
61
7
1
49
842