סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1247

6
9
27
75
4
8
2
56
84
6
3
7
8
31
59
1
2
3
45
16
5
9