סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1248

8
5
367
69
8
1
34
5
2
34
79
9
1
25
2
1
37
793
2
1