סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1249

24
5
5
2
38
8
6
1
3
489
7
2
294
6
3
1
9
96
8
1
7
85