סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1250

976
2
5
9
94
6
74
9
92
63
18
5
12
5
68
3
5
3
648