סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1251

71
9
9
237
4
9
2
83
6
4
1
5
9
2
68
3
8
6
163
4
7
83