סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1253

8
26
5
278
4
3
5
71
62
2
9
1
76
23
9
8
3
935
8
64
9