סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1256

27
8
65
43
65
83
7
6
4
1
8
9
2
5
6
78
23
74
51
8
46