סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1257

16
5
7
3
49
98
71
4
27
364
15
4
12
89
57
6
3
6
42