סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1262

3
12
9
34
5
1
86
8
3
7
7
16
9
4
9
1
87
9
6
29
7
45
3