סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1263

4
512
9
3
84
3
68
25
2
41
8
86
25
4
12
3
9
158
4