סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1264

16
85
4
7
1
5
89
67
8
4
6
7
2
3
2
96
27
4
2
3
2
38
61