סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1268

9
18
4
3
6
48
37
1
6
4
8
25
3
5
7
6
58
76
7
8
2
92
3