סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1273

8
21
12
9
67
5
8
5
3
9
18
23
6
1
5
2
3
64
4
53
58
2