סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1276

42
5
7
5
6
7
32
14
3
9
37
8
46
8
6
71
51
4
2
1
4
8
56