סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1279

7
6
5
63
48
91
3
73
48
2
2
59
81
9
29
86
15
8
7
9