סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1280

4
28
9
82
5
4
3
93
6
1
17
9
64
8
7
32
7
6
8
36
8
47
6