סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1282

935
1
5
3
7
1
45
29
8
3
6
5
1
3
2
65
49
1
8
8
7
7
824