סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1285

1
83
96
74
56
4
29
4
5
297
8
5
53
4
98
69
38
57
1