סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1286

936
2
8
43
45
6
257
3
5
4
1
469
7
61
76
3
1
734