סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1289

8
6
5
43
1
63
98
7
9
3
59
1
82
3
7
4
85
61
2
24
9
6
8