סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1291

4
78
5
3
9
12
89
25
7
6
5
4
1
3
4
67
95
17
5
2
2
13
4