סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1292

9
57
24
45
6
172
81
96
3
46
17
783
2
45
49
75
6