סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1293

7
6
8
3
7
6
49
31
57
8
97
23
6
24
89
74
3
2
1
9
5
1