סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1294

8
7
63
79
9
15
41
7
5
8
356
7
6
8
29
79
2
48
61
9
4