סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1295

1
67
74
89
1
5
4
2
754
2
1
895
6
4
3
8
35
27
32
1