סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1300

1
5
7
5
6
1
72
9
35
1
5
9
98
6
1
8
63
8
71
7
3
2
2
6
9