סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1301

65
7
91
26
3
79
64
2
2
68
1
3
26
34
5
85
16
3
27