סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1306

6
87
2
84
9
1
2
6
4
8
75
71
65
4
8
2
4
7
2
38
4
93
2