סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1307

2
9
7
465
2
9
2
81
8
6
9
1
8
6
7
1
5
47
1
2
3
594
8
7
4