סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1309

5
2
3
32
4
1
9
87
1
79
59
17
61
2
46
3
1
6
73
3
9
6