סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1317

4
31
58
75
4
2
7
18
9
2
761
8
6
31
2
6
3
95
47
23
6