סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1319

45
73
9
98
5
4
35
16
7
439
5
28
36
1
8
42
7
62
31