סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1324

8
8
9
521
97
4
95
1
43
937
81
5
79
6
87
489
7
1
1