סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1325

5
6
24
6
9
89
5
13
4
8
8
29
6
6
4
67
2
93
3
7
48
7
2