סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1326

84
3
5
2
78
9
5
9
1
74
1
1
6
4
6
32
1
5
8
3
47
1
4
8
79