סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1329

48
39
1
76
5
9
6
1
95
2
41
8
89
1
3
9
1
74
6
97
24