סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1330

913
67
2
1
8
63
8
2
7
97
3
48
6
8
1
29
4
5
8
36
579