סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1331

26
5
9
68
5
7
1
5
6
7
46
31
25
8
4
6
8
9
5
67
5
3
64