סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1332

8
3
7
1
78
4
53
6
4
2
61
39
69
7
3
6
48
2
47
5
6
8
9